Özgeçmiş

1973 yılında Türkiye’de doğdu.

İlk, Orta ve Lise öğrenimini memleketi olan Muş’un Varto ilçesinde tamamladı.

Yüksek öğrenimine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladı. Sağlık problemlerinden dolayı öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Resim yapmaya 2002 yılında başladı. Resim yaparken her ressam gibi duygu ve düşüncelerini görsel dille anlatmaya çalışmış, genelde tercih ettiği soyut kavramlarla iç dünyasını dış dünyaya taşımayı amaçlamıştır. Resim konusunda herhangi bir eğitim almayan Orhan Tekbaş’ın 200’den fazla eseri bulunmaktadır.

Sergiler

   1- İstanbul Bahçeşehir Belediyesi Sergi Salonu – Aralık 2005

   2- İstanbul Bakırköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi Sergi Salonu – Ocak 2006    3-lebriz.com Atölye Sergisi – Mayıs 2010

Sanat Anlayışı

Çocukluk yıllarından kaynağını alan ifade edilmemiş duyguların yarattığı sessiz ve isimsiz mutsuzluk, bir karakalemle yol bulup akmaya başlar beyaz kağıt üzerinde, çizdikçe rahatladığını ve rahatladıkça da kaygılarının uzklaştığını fark eder bir süre sonra.

Ona göre çizdiği resimler sadece birer karalamadır, beklide ilk okulda öğretmeninin söylediği gibi aptalca birkaç şekilden ibarettir.Ama mutludur artık.Bir bloknota yaptığı resmi arkadaşına gösterdiği gün değişir her şey.Dünya onun için daha anlam kazanmıştır, çünkü arkadaşı resme hayran kalmıştır ve yaptığı hiçbir çalışmasını atmamasını tavsiye eder.1,2,3 derken yalnızca kendisine ait olan bir birikime sahip olur.Resim yapmak istediği zaman konu yada şekil düşünmeden, zaman mekan umursamadan alır eline kalemini ve yalnızca dokunur beyaz kağıda , yavaş yavaş başlar şekillenmeye özlemler, dile gelmemiş duygular,acılar, umutlar…

Ona göre yaptığı eserlerin güzelliği kendisi için ve kendisi gibi başkalarının üzerinde bıraktığı duygu yüklü anlarda gizlidir, çizgilerin basit yada karmaşık olmasının hiçbir önemi yoktur.

Resim hayal edemediklerinin ifade dili olmuş, hayal ettiği şeyleri çizmeyi denemiş ama çizemediğini görünce heyecanı daha da artmıştır. Tek arzusu eserlerini 200’lerden binlere on binlere çıkarmak ve bunu bütün dünya ile paylaşmaktır.

(Hayatın önemli bir parçası olan sanata değer verin ve güzelliklerinden istifade edin. Umarım resimlerimle hayatınıza bir damla umut katabilmişimdir. OrhanTekbaş….)


He was born in Turkey, in 1973.

He finished his primary and high school education in Varto – Muş ( at the same time his place of birth ).

He started studying at İstanbul university Cerrahpaşa Faculty of Medicine but he had to quit due to his health problems.

He started painting in 2000. While painting, like each artist, he tried to express his feelings through visual sight and generally aimed to transfer his internal structure to the outer world by the abstract concepts that he had chosen.

Orhan TEKBAŞ never studied art and he has more than 200 paintings.

His Exhibitions:

1- Istanbul Bahçeşehir Municipality Exhibition Centre – December 2005

2- Istanbul Bakırköy Municipality İspirtohane Kültür Merkesi Exhibition Centre – January 2006

3- lebriz.com Studio Exhibition – May 2010

ART FROM HIS POINT OF VIEW 

The silent and unnamed unhappines that comes from un expressed feelings from his childhood finds a path on white sheet of paper with the help of a pencil, and by the time passes, he finds himself got relaxed and got rid of his worries through drawing.

According to him, his paintings were just simple drawings – maybe, as  his primary teacher said; a few ridiculous shapes. But he was happy then. Everything had changed the day when he showed one of his drawings to a friend of his. World got a meaning for him because that friend admired his drawing and adviced him not to throw away any of those drawings. After 2-3 drawings,he started having his own archive.When he wanted to paint, without thinking about the concept or style, without caring the time and place, he just touched the white sheet and desires, unexpressed feelings, hopes, pain beginned to have shapes.

According to him, the beauty of his paintings is hidden in the times full of feelings that have effects on him and the others. No matter the drawings are simple or complicated.

Painting turned out to be the language of the things that he couldn’t even dreamed of, he tried to draw his dreams but he became more and more enthusiastic  when he realized that he couldn’t achieve this. His only will is to increase the number of his paintings from 200 to thousands, ten thousands and share them with the entire world. (Please give importance to art which is an important part of life and make use of its advantages. Hoping to add even a little hope to your precious lives. Orhan TEKBAŞ )